Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

     Ormbostad Gard

             Hjem for verneverdige kuraser og utgangarsau!

På Ertvågsøya, ved foten av Ormbostadfjellet ligg 

Ormbostadgarden stillferdig i sjøkanten.  

Indre Ormbostad har fortsatt gardsdrift og satser på 

melkekyr av verneverdige kuraser, villsau og 

gammeltypisk spel.

Drifta på garden er Debiogodkjent og drives økologisk.