Ormbostad Gard

             Hjem for verneverdige kuraser og utgangarsau!

På Ertvågsøya, ved foten av Ormbostadfjellet ligg 

Ormbostadgarden stillferdig i sjøkanten.  

Indre Ormbostad har fortsatt gardsdrift og satser på 

melkekyr av verneverdige kuraser, villsau og 

gammeltypisk spel.

Drifta på garden er Debiogodkjent og drives økologisk.