Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

     Ormbostad Gard

             Hjem for verneverdige kuraser og utgangarsau!

Vi, Øystein Ormbostad og Rita Grødahl driv Indre Ormbostad 

Gard sammen. 

Her, bilde fra båttur, på vei te Glasøya, på inspeksjon av villsauer 

som beiter på 4 øyer innom Smøla:

Øystein Ormbostad: [email protected]

Tlf: 90 62 77 86

Rita Grødahl: [email protected]

Tlf: 92 85 38 16

www.ormbostad.com

Facebook Ormbostad Gård