Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

     Ormbostad Gard

             Hjem for verneverdige kuraser og utgangarsau!

Kyrne våre:

Vi er stolte og glad i kyrne våre. Dyrevelferd står i fokus på 

gården og kyrne får gå ut og inn mesteparten av året såfremt 

værgudene er velvillige. Det bidrar til at det sjelden er sykdom i 

besetningen. Dyra beiter også ute store deler av året, noe som gir 

særlig god smak på melka.