Ormbostad Gard

             Hjem for verneverdige kuraser og utgangarsau!

Kyrne våre:

Vi er stolte og glad i kyrne våre. Dyrevelferd står i fokus på 

gården og kyrne får gå ut og inn mesteparten av året såfremt 

værgudene er velvillige. Det bidrar til at det sjelden er sykdom i 

besetningen. Dyra beiter også ute store deler av året, noe som gir 

særlig god smak på melka.