Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

     Ormbostad Gard

             Hjem for verneverdige kuraser og utgangarsau!

Om Garden

(Klikk på bildene for å se en større utgave)

Ormbostad Gard sett fra 

Ormbostadfjellet

Gardene ligg nederst i bildet. 

Jørnøya til høyre, Solskjelsøya

bak til høyre, Stabblandet og 

Tustnafjellan i bakgrunn.

Indre Ormbostad - 

Våningshuset er ei 

Nordmørslån bygd i 1818

Sommer

De gamle frukttrærne har vokst 

seg litt vel høye

Tunet

Kufjøset ble gjenoppbygd i 

1982 etter at det gamle fjøset 

brant ned i 1980

Årets kalver kan gå fritt i innmark 

og utmark, men trekker til fjøset 

mot kvelden

Flyfoto 21.juni 2009